هزینه ارسال کالا

هزینه ارسال کالا مبلغ 8 الی 10 هزار تومان میباشد