فروشگاه اصلی محصولات هات شیپر در ایران 

و تنها نمایندگی رسمی هات شیپر در خاور میانه 

تلفن : 09190223235